สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก"
  รายละเอียด ::

  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "เทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคธุรกิตและอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-10-26