สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  รายละเอียด ::

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา .. 2557

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  Download Document Click 

   

  ไม่มีรูป
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2018-08-10