สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร”
  รายละเอียด ::

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับหลักสูตร"  วันที่ 9 กรกฏาคม 2562  ณ ห้องสัมมนาใหญ่  ชัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

  https://drive.google.com/file/d/1GRB6W8cUtbWYEb2lK9QtRrVgylRW47GF/view?usp=sharing

   

  ไม่มีรูป
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2019-07-12