สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธันวาคม 2558) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  รายละเอียด ::

  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธันวาคม 2558) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-06-22