สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธันวาคม 2558) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  รายละเอียด ::

   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธันวาคม 2558) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-06-22